Şirketimizin zengin kültür mirası, “Bir Temel ve Onun Sekiz Unsuru” prensibi, “Dört Çeşit Ruh” inancı, “Saha ve Yetkinlik Kültürü” olmak üzere 30 yılı aşkın bir tecrübeye dayanarak oluşturulmuştur.

“Bir Temel ve Onun Sekiz Unsuru”

Bir Temel ifadesi “Bir şeye katılıp katılmama konusunda net bir tavır sergilemek.” anlamına gelmektedir. Bunu takip eden Sekiz Unsur ifadesi ise insan odaklı, işbirlikçi ve yenilik olma anlamına gelmektedir.  Büyük alanlar, güçlü rekabet gücü ve rafine yönetim üzerinde yoğunlaşmak için daha fazla çaba harcamak; bunun yanı sıra, düzenlemelere ve programa saygı duymak, modern zamana ayak uydurmak, piyasa gereksinimlerine uyum sağlamak ve sistemi sürekli olarak revize etmek şirketimizin en büyük idealleri arasında ön plana çıkmaktadır.

“Dört Çeşit Ruh” 

Dört Çeşit Ruh ifadesi ile anlatılmak istenen; güvenilebilir, endüstride mücadele eden ve endüstriye hizmet eden girişimci ruhtur.  Fırsatları yakalamak, zorlukların üstesinden gelmek ve sadık çabalarda azim göstermek için mücadele ruhu gereklidir. Dört çeşit ruh ile anlatılmak istenen tam olarak bunlardır.

 “Saha Kültürü ve Yetkinlik Kültürü” 

Öncü, gelişmekte olan ve çalışan pazarların saha birliği olan NORINCO, uluslararası askeri ticarette özel görev ve sorumluluk üstlenmeli ve acil durumları ve belirsizlikleri aşmak için cesaret de dahil olmak üzere çeşitli çevresel koşullara uyum sağlayacak “Alan Yeterliliği”ne sahip olmalıdır. Bunlara ek olarak, pazardaki değişime hızlı bir tepki verme, zorluk ve belirsizliği çözmeye cesaret ederek, pazarın ön planında olan sorunlarla başa çıkma becerisi, çelişkileri ve sorunları analiz etmek Saha ve Yetkinlik Kültürü prensibimizi temsil etmektedir.