Şirketimizin opto-elektronik ürün ticareti kapsamında; 1) endüstriyel tasarım 2) sanayi üssü ithalat ve ihracatı 3) uzun vadeli yatırım olmak üzere üç iş bölümü kuruldu. Temel olarak, konu ile ilgili vizyonumuz şu şekilde ifade edilebilir:  Kendi işini yürüten, her türlü mal ve ithalat ve ihracat işinde aracı olarak çalışan; koşu işleme ve tazminat esnafı (malzeme veya verilen numune ile işleme, verilen bileşenler montajı); karşı ticaret ve transit ticaret; optik, elektronik, mekanik ve elektromekanik entegre ürünleri üreten ve satan; son olarak da fotoelektrik malzemeler ve yeni ürünler araştırmak, geliştirmek ve teşvik etmek. Şirketin ünlü foto-elektrik işletmeleri arasında North Electro-Optic Co Ltd, Kunming Yuanda Optik Co Ltd ve AKM Electronics Industrial Co., Ltd. vb. uluslararası pazarlamada iyi vakıf ve elektromekanik ürün geliştirme güçlü kabiliyetleri bulunmaktadır. Uluslararası pazarlarda, ürün geliştirmeye ve teknolojik yeniliğe odaklanan kuruluşlar, piyasa taleplerine göre sürekli yeni ürünler geliştirmeleri ve ürün karışımını iyileştirmek için ilgili araştırma kurumlarıyla teknolojik inovasyon ittifakı kurarlar. Bu bağlamda şirketimiz son yıllarda, bir dizi patent lisansı ve marka hak kazanmış ve yetkili yerel ve uluslararası kalite belgelendirme ve standart sertifikasyonunu geçmiştir.

 

Three business segments have been initially formed in the corporation’s optoelectronic product business, including the industrial base, import and export trade and long-term investment. It mainly engages in doing self-run business and working as agent for all kinds of goods and import and export business; running processing and compensation trades (processing with materials or given samples, assembling supplied components); running counter trade and transit trade; producing and selling optical, electronic, mechanical and electromechanical integrated products; and researching, developing and promoting photoelectric new materials and new products.

Famous photo-electrics enterprises under the corporation include North Electro-Optic Co., Ltd., Kunming Yuanda Optical Co., Ltd. and AKM Electronics Industrial Co., Ltd. With good foundation in international marketing and strong capabilities of developing electromechanical products in international markets, they focus on product development and technological innovation, and have technological innovation alliance with related research institutions to constantly develop new products and improve product mix according to market demands. In recent years, they have won a number of patent licensing and trademark rights, and passed the authoritative domestic and international quality certification and standard certification.