2015 Çalışma Özet Toplantısı

NORINCO 2015 Özet Çalışma Toplantısı

11 Ocak’ta NORINCO, 2015 Çalışma Özet Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda liderlik adına Başkan Zhi Yulin, 2015 yılında çalışmanın kapsamlı bir özetini hazırladı ve 2016 yılındaki
13. Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma hedeflerini anlattı. Zhi, buna ek olarak reform, yenilikçilik, dönüşüm ve yenileme için önemli bir yıl olduğunu söyledi. Çin’in ekonomik kalkınması; uluslararası siyaset, bölgesel güvenlik, dünya ekonomisi, uluslararası  ticaret, mali kargaşa ve petrol ve mineral fiyatlarındaki düşüş vb. ağır durumlarla karşılaşmasına rağmen hepsinin üstesinden geldi.

Yukarıda anlatılan süreçte, 2015 yılında NORINCO kalitede sürekli ve istikrarlı bir gelişme sağladı ve piyasa ortamındaki değişikliklerle etkin biçimde başa çıkmaya ve potansiyel faydalara daha fazla odaklanmaya başladı. Tüm değer zinciri sistemi boyunca yalın yönetim stratejisini uygulamaya devam ettirdi ve daha da zayıf yönetim seviyesini geliştirdi. Daha sonra, TBMM’nin 18. Merkez Komitesinin Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Genel Oturumunun ruhunu inceledi ve uyguladı, reformu kapsamlı bir şekilde derinleştirdi ve kurumsal kalkınma için yeni gücü ve gücü motive etme mekanizması içinde yenilik yaptı; partinin ideolojik ve siyasi eğitimini, yolsuzlukla mücadele önlemi ve kurumsal kültür binasını daha da güçlendirdi.

2016’daki çalışma ve 13. Beş Yıllık Plan dönemindeki kalkınma stratejisi ile ilgili olarak Başkanımız Zhi, NORINCO’nun TBMM’nin 18. Merkez Komitesinin Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Genel Toplantısının ruhunu ;  Genel Sekreterimiz  Xi Jinping’in “Yenilik, Koordinasyon, Açık, Yeşil ve Paylaşım” konusundaki gelişme konseptlerini belirlemek, kurmak ve uygulamak için önemli inovasyon, kalite optimizasyonu, reform , yeşil kalkınma  durumları belirleme, fırsatı kavrama, riski kontrol etme, zorluklarla ilerleme ve reformu ve yeniliği, yetenek geliştirme, dönüşüm ve yükseltmeyi, dünya çapında bir çok uluslu şirket olma hedefiyle mücadele etmek için sınırsız mücadele  vurgularında bulundu.

Zhi, 2016 yılının, 13. Beş Yıllık Planı ve şirketin reformu ve geliştirilmesi için çok önemli bir yılı hayata geçirenin ilk NORINCOolduğunu hatırlattı ve toplantıyı gelecek temmenileri ile sonlandırdı.